Record details

Subject heading
    seizmika reflexní
Article
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    Anomalous dips of some Upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice Basin based on borehole data and reflection seismic measurements
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Comparison of methods of mathematical modelling of the wave field in shallow seismics
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    The crust-mantle transition and the Moho beneath the Vogtland/West Bohemian region in the light of different seismic methods
    The crust-mantle transition zone (Moho) beneath the swarm-earthquake area Vogtland/NW-Bohemia in the light of diffrent seismic methods
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
    Deep crustal structure of southwestern Poland and a proposal of two reflection seismic profiles
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
    Deep seismic profile G: geological interpretation (Inner Western Carpathians, Slovakia)
    Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
    Deep seismic reflection profiling and implications for the exhumation of HP/HT rocks in the Saxothuringian Belt
    Deep seismic reflection profiling in the South Bohemian Moldanubicum
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geophysical anomalies in the eastern Saxo-Thuringian Belt, SE Germany
    Geophysical constraints and model of the "Saxothuringian and Rhenohercynian subductions - magmatic arc system" in NE France and SW Germany
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    Inversion of the Carpathian Foredeep in Moravia: Reflection seismic evidence
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Moho reflections from strong near quarry blasts: an example for the central Ore Mountains, Czech Republic
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hrubý Jeseník Mts
    Properties of weak contrast PP reflection/transmission coefficients for weakly anisotropic elastic media
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Recent state of knowledge of the deep structure of the Eastern Alps: a review
    Reflection ray tracing in lignite seam model
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Temperature modelling along the profile 2T crossing the West Carpathians
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry
    Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Zpřístupnění proseckého podzemí