Record details

Subject heading
    seizmokarotáž
Article
    Crust and Upper Mantle structure of the Bohemian Massif from the dispersion of seismic surface waves
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ