Record details

Subject heading
    selén
Article
    The adsorption properties of different soil types
    Crystal structure of a synthetic tin-selenium representative of the cylindrite structure type
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Exploratory studies of element substitutions in synthetic tetrahedrite. Part II, Selenium and tellurium as anions in Zn-Fe tetrahedrites
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Minerals of the system Bi-Te-Se-S related to the tetradymite archetype: review of classification and compositional variation
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Nachodka selensoderžaščego krutovita v myš'jakovo-nikel'-kobal'tovych mestoroždenij rajona Bu-Azzer (Marokko)
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Rare sulfosalts from Vulcano, Aeolian Islands, Italy. V, Selenian heyrovskýite
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia