Record details

Subject heading
    selenáty
Article
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Crystal structure of CaSeO4 and its relationship to anhydrite
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Seleničitany a telluričitany uranylu
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    To the infrared spectrum of haynesite, a hydrated uranyl selenite, and its comparison with other uranyl selenites