Record details

Subject heading
    selenidy
Article
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Investigation of epigenetic hydrothermal mineralizations
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mineral species from Findley Gulch, Saguache County, Colorado, USA
    Milotaite, PdSbSe, a new palladium mineral species from Předbořice, Czech Republic
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. III. First indication of complete miscibility between tennantite and giraudite
    Minerals of the system Bi-Te-Se-S related to the tetradymite archetype: review of classification and compositional variation
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    The Mo-Se-S and the Mo-Te-S systems
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Nové poznatky o selenidech Českého masívu
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Phase Relations among Selenides, Sulfides, Teplurides, and Oxides: II. Applications to Selenide-Bearing Ore Deposits
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Selenidy z uranových ložisek Českomoravské vysočiny
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt selenidové mineralizace na ložisku Svatá Anna u Plané u Mariánských Lázní