Record details

Subject heading
    serpentinit
Article
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Apatite from granitic pegmatite exocontacts in Moldanubian serpentinites
    Application of Mössbauer effect to the study of iron in weathering products of serpentinites
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Co nového v Úhrově?
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Diallag ze Stříteže u Dolní Rožánky
    Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
    Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
    Hillebrandit z Národního muzea a Nová scéna Národního divadla
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hrubšice - serpentinite weathering
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
    Kamenivo pre biele a farebné betóny na Slovensku
    Locality No.2: Věžná near Nedvědice, a pegmatite dike of the beryl - columbite subtype penetrating serpentinite
    Magnetic properties of Lower Silesian serpentinites and some serpentinite artefacts from SW Poland and Moravia
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Minerals from the exocontact of a pegmatite and serpentinites in Heřmanov, Czech Republic
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály kutnohorských serpentinitů
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Mnichovský hadec
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Náměšťský opál
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nový nález chryzotilu u Holubova
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Obecný opál lokality Níhov
    Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Optimization procedures for quantitative determination of minerals and partitioning of Mn, Cr, Ni and Co in laterites
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Pikrolit - netradiční šperkový kámen
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Quaternary tectonics at the eastern border of the Bohemian Massif: new outcrop evidence
    The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif
    A Record of Oceanic and Continental Stages in Evolution of the Sudetic Ophiolites - New Evidence from Stable Isotope Composition of Silicate Minerals
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Serpentinite aggregates for special concretes
    Serpentinite stock south of Niedamirów-Lasocki Range, Sudetes compared with other circum-Karkonosze ultramafic bodies
    Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu (14-42 Rýmařov)
    Śleza Ophiolite: geochemical features and relationship to Lower Palaeozoic rift magmatism in the Bohemian Massif
    Slovenské serpentinity - nedoceněné ozdobné materiály
    Spinelidy serpentinizovaného ultrabazického tělesa u Mohelna
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Structural succession and tectonic history of the Mariánské Lázně complex Central European hercynides, Western Czechoslovakia
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Věžná near Nedvědice
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Výprava ku Kleti
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Za minerály do italského Val Malenca
    Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova