Record details

Subject heading
    sesouvání
Article
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Assessment and Mitigation of Man-Induced Geologic Hazards Related to Dam Construction and Operation
    Bank deformations on some water reservoir in Bulgaria and Czechoslovakia
    Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
    Deformations effects on cracks in massifs and their interpretation
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Geoacoustic measurement on high artificial slopes
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce (34-23 Břeclav)
    Landslides in fissured clays on the margin of the anthracolitic system's ramp valley
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
    The Late Cenozoic of the Al Ghab Rift, NW Syria
    5. letní škola geologických rizik v Itálii
    Mladotice lake (Czech republic) - Siltation dynamics in the lake basin
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    Nezapomínají
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
    Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Remarks to prediction and monitoring
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
    Significance of the shear planes for identification of the solifluction phenomena
    Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi (14-44 Šternberk)
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Svahové deformace v oblasti s. od Žehuně
    Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
    Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur