Record details

Subject heading
    sféricita
Article
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Melafyrové skály na Strážníku
    Petrogenetic diversity and petrographic convergence of some spheroidal structures in mafic intrusive rocks
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Primäre Indochinitformen und ihre Entstehung
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
    Some significant geomorphic features of the Klokočí Cuesta, Czech Republic
    Theoretical models for the relationship between magnetic anisotropy and strain: effect of triaxial magnetic grains
    Tvarové konverze ve strukturách oolitických hornin svrchnoproterozoického a kambrického stáří
    Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše : (12-43 Dobříš)
    Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit