Record details

Subject heading
    siderit
Article
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Hartite from Bílina
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Naše oolitické železné rudy
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Occurrence of manganous carbonate ores on stratabound Horní Benešov deposit (Northern Moravia, Czech Republic)
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Problematika zkusovění slovenských sideritových koncentrátů
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zkamenělé stromy severozápadních Čech
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku