Record details

Subject heading
    silicifikace vápence
Article
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Nové naleziště geod u Vedrovic
    Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty