Record details

Subject heading
    silikáty
Article
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Composition and origin of coffinite from Jáchymov, Czechoslovakia
    Composition of Fluids and their Effect on Stability Fields of Silicate Minerals in Amphibolite Facies Metamorphic Rocks
    Composition of Proterozoic greywackes in the Barrandian
    Contrasting metamorphic paths in the SE part of the Karkonosze-Izera block (Western Sudetes)
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Důkaz křemíku v minerálech
    Dva drahé kameny ze severomoravských pegmatitů
    Electron microprobe analyses of silicates and oxides
    Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism
    Epidote in Mafic Rocks of the Sobotín (Zöptau) Massif (Czech Republic)
    Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
    An expeditious wet-chemical analysis of silicate rocks
    Fe3+ vesuvianite from Žulová (Czech Republic) studied by single crystal electron paramagnetic resonance (EPR)
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Hejtmanice, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral
    Hillebrandit z Národního muzea a Nová scéna Národního divadla
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
    Infračervená spektroskopie minerálů na bázi SiO4 tetraedrů
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    Knappenwand v Untersulzbachtalu - známé naleziště epidotů
    Die Kristallstruktur des Minerals Hainit
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. I, Silicate-fluoride liquid immiscibility in anhydrous systems
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Měděné zrudnění melafyru ve Studenci
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    The metamorphic zonal pattern in the Moldanubicum of the NW part of the Šumava Mts., Královský hvozd unit
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Minerály meteoritů
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minerály světové lokality Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    Minerály z lomu od Ševětína
    Mössbauer spectroscopy of silicate glasses from the lunar regolith
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nové minerály II
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    O minerálech berylia ve skarnech
    Orthopyroxene minettes and lamproites: their status and genetic significance
    Oxidation state and coordination of Fe in minerals: An Fe K-XANES spectroscopic study
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Pegmatity Vlastějovic
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    Phenakit und Bürgerit aus dem Skarnsteinbruch Vlastějovice bei Zruč nad Sázavou in Böhmen
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Poznámky k chemickému a mineralogickému složení dýmařských strusek z Blanenska
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Pseudomorphs of bertrandite and epididymite after beryl from Věžná, Western Moravia, Czechoslovakia
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    Za tyrolskými granáty
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku
    Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)