Record details

Subject heading
    sirovodík
Article
    Acid deposition
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog