Record details

Subject heading
    skleníkový efekt
Article
    Foreword
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství