Record details

Subject heading
    skupina epidotu
Article
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Epidot z Chrtníků u Choltic
    Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Ti-bearing andradite-prehnite-epidote assemblage from the Malá Fatra granodiorite and tonalite (Western Carpathians)
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)