Record details

Subject heading
    složení
Article
    Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Acháty a jaspisy v podkrkonošském permokarbonu
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia
    Beryl z Kovářové
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Compositional changes in Silurian shales: conclusions based on calcite concretions research
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Geochemical Signature of Subduction-related Processes in Composition of Variscan Intrusive Rocks of the Bohemian Massif
    Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Goethit z Karlových Varů
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Magnetovec - kámen tajemný
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Metasomatic wolfeite and associated phosphates from the Otov I granitic pegmatite, western Bohemia
    The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Minerals of spinel group from pyrope-bearing gravels of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
    Naleziště českého granátu-pyropu v Podkrkonoší
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Petrology and Microstructural Evolution of Orthogneisses in the Eger Crystalline Complex
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    R - an Alternative to Spreadsheets and Special Software for Geochemical Calculations and Plotting
    Refinement of the crystal structure of cyrilovite from Cyrilov, Western Moravia, Czech Republic
    Roscoelit z Jáchymova
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Tourmalines of the povondraite-(oxy)dravite series from the cap rock of meta-evaporite in Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato, jeho odrůdy a nerosty