Record details

Subject heading
    složení acidní
Article
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Locality No.6: Lásenice near Jindřichův Hradec (Vojířov gamekeeper's lodge), a subvolcanic felsic dike with tungsten mineralization
    Procesy anatexe a infiltrace fluid v okolí magmatických rezervoárů: příklad z mladotického komplexu v západočeském proterozoiku
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Volcanic infilling of S part of the Altenberg-Teplice Caldera; 700 m deep vertical profile through ignimbrites