Record details

Subject heading
    složení granitické
Article
    Apatite from granitic pegmatite exocontacts in Moldanubian serpentinites
    Are granitic pegmatites a toy for descreptive mineralogists or a useful tool for geologist?
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Experimental constraints on the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    General Remarks on Variscan Tectonics in the Sudetes Mts. and their Foreland
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Metasomatic wolfeite and associated phosphates from the Otov I granitic pegmatite, western Bohemia
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Petrology of granitoids in Pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Carpathian flysch Zone)
    Přehled lithných pegmatitů na území Čech
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Two stage melting around mafic reservoirs : An evidence from the Proterozoic of Bohemian Massif
    Zircon ages for high pressure granulites from South Bohemia, Czech Republic, and their connection to Carboniferous high temperature processes