Record details

Subject heading
    složení mafické
Article
    338-335 Ma old intrusions in the E Bohemian massif - a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    The Central Bohemian Plutonic Complex : A multi-generation intrusive complex with locally developed mafic-silicic layered magma chambers
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Doupovské hory Mts. - new geological data
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Emplacement of Mantle Rocks into the Lower Crust: Constraints from Elastic Anisotropy and Geochronological Studies in the Moldanubian Zone
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Klodzko-Zloty Stok and Niemcza Zone granitoids - a shallow level intrusion of durbachites on the Rhenohercynian Zone
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    Mafic granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: relics of a late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic K, Mg-rich magmatic rocks from western Mühlviertel (Austria) and adjacent part of the Šumava Mts. (Czech Republic)
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magnetic Fabric and Magma Flow in Some Mafic Dikes of the Central Bohemian Pluton and its Surroundings
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Niemcza Zone Granitoids - Durbachites in the Sudetes
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland)
    Petrogenetic diversity and petrographic convergence of some spheroidal structures in mafic intrusive rocks
    Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
    The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Timing the magmatic activity within the Central Bohemian Pluton, Czech Republic: Conventional U-Pb ages for the Sázava and Tábor intrusions and their geotectonic significance
    Třebíčský durbachitový masiv
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Upper-mantle xenoliths in melilitic rocks of the Osečná Complex, North Bohemia
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Zircon growth in mafic granulites from southern Bohemian Massif: laser ablation ICPMS trace element and Hf isotopic study of metamorphic minerals and zircon
    Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)