Record details

Subject heading
    složení peraluminické
Article
    Age constraints for the late-Variscan magmatism in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Erzgebirge/Krušné hory)
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Classification and bearing of phosphorus, fluorine, and excess alumina on the evolution of peraluminous rare-metal bearing granites : A compilation of case studies
    Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Říčany granite, Czech Republic
    Deciphering the petrogenesis of deeply buried granites: whole-rock geochemical constraints on the origin of largely undepleted felsic granulited from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova (24-31 Velké Meziříčí)
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granite-gneisses, Polish Sudetes
    The Eisgarn granite and its successors in the South Bohemian Batholith
    Evolution of fractionated granite magma in multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
    The evolution of perpendicular linear fabrics in synkinematically emplaced tourmaline granite (central Moravia - Bohemian Massif)
    An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity : a treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts.
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle (23-34 Jindřichův Hradec)
    Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in the NE part of the Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland)
    High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
    Locality No.4: Přibyslavice near Čáslav, leucocratic peraluminious granites and pegmatites with tourmaline, garnet and primary phosphates
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    The Lusatian Granodiorite Complex (northern margin of Bohemian Massif) - Cadomian peraluminous plutonism
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralogical Evidence for two Magmatic Stages in the Evolution of an Fractionated P-rich Rare-metal Granite : The Podlesí Stock, Krušné Hory, Czech Republic
    Mineralogical evidence of vertical zonality in a highly fractionated P-rich rare metal-bearing granite system, Podlesí, Czech Republic
    Mineralogy of extremely fractionated phosphorus-rich granite - Podlesí, Czech Republic
    Origin of topaz-bearing of the Saxothuringian Zone (Bohemian Massif)
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Petrology and origin of the red granite pebbles from the Moravian Karst of the Brno Massif, Czech Republic
    Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubicum
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar granite, Czech Republic
    Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractionation of late solidus to early subsolidus magmatic fluids
    The transition from peraluminous to peralkaline granitic melts : evidence from melt inclusions and accessory minerals
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Two contrasting granite magma types in late-Variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria-Czech Republic
    Two-mica granites of the southwestern part of the South Bohemian Batholith
    Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
    Výzkum melechovského granitového masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Whole rock geochemistry and petrogenesis of granites from the northern part of the Moldanubian Batholith (Czech Republic)
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic
    Zur Verbreitung des Eisgarner Granittyps im Bayerischen Wald