Record details

Subject heading
    souvky
Article
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    Doc. RNDr. Ilja Pek, CSc. zemřel
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    K odhadu objemu bludných balvanů
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález křídové ježovky Galerites vulgaris u Vidnavy ve Slezsku
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Rozdíly v souvkových spočenstvech bazálních morén a ledovcového výplavu
    Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
    Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka