Record details

Subject heading
    spad prašný
Article
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Magnetic susceptibility of forest soils in Polish-German border area
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí