Record details

Subject heading
    spektrometrie
Article
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Curiosity Mars Science Laboratory
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Determination of Ta and Nb at low levels in geological materials by OES ICP
    FTIR microspectroscopy of some chondrites, achondrites, stony irons and lunar meteorite
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Interpretation of Thermal Mesophase in Vanadiferous Bitumens from Upper Proterozoic Lawa Flows (Mítov, Czechoslovakia)
    Laboratórne metódy chemickej charakterizácie geologických materiálov
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Mineralogical and cathodoluminescence characteristics of Ca-rich kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary
    Moderní metody rozkladu anorganických surovin
    Mössbauer spectra of glauconites and their geological interpretation
    Nanometer-scale measurements of iron oxidation states of cronstedtite from primitive meteorites
    The occurrence of tetrahedrally coordinated Al and B in tourmaline: An 11B and 27Al MAS NMR study
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments : environmental changes in the last 160 ky
    The present state of airborne geophysics in Czechoslovakia
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Radiometric methods
    Relationship between natural radioactive elements (Th,U,K) and Triassic carbonate lithofacies in Hronicum and Silicium of Malé Karpaty Mts
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Some specific problems in environmental analysis
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N?
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Spectral imaging, a non invasive method for reading environmental changes in Aral Sea sediments
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Stanovenie kremíka metódou AES ICP
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Súčasné problémy chemických analýz pre geochemické účely
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)