Record details

Subject heading
    spektrometrie IR
Article
    13C CP/MAS NMR, EPR and IR studies of buried wood
    Automatizovaná databáze IČ spekter minerálů
    Automatizovaná databáze infračervených spekter minerálů
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    The blue-green albite from Ptáčkovna near Písek, Czechoslovakia
    Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Continuous monitoring of the oxidation of algal- and humic-type kerogen in a heated FTIR flow cell
    Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malešov, Czech Republic
    The crystal structures, solid solutions and infrared spectra of copiapite-group minerals
    Crystalochemistry of analcime
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia
    Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy in the analysis of coal oxidation
    Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopic study of coal oxidation
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. I, Mid-infrared region
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. II, Near-infrared region
    FTIR analysis of uranyl minerals
    Germanium muscovites with excess hydroxyl water, KAl2(Ge3-xAl1+xO10-x(OH)x(OH)2) and the question of excess OH in natural muscovites
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Hollandit z Písečné u Jeseníku
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    Infračervená spektroskopie minerálů na bázi SiO4 tetraedrů
    Infrared and Raman spectroscopy of acid treated vermiculites
    Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals
    Inspection of the 400-700 cm1 region in the FTIR spectra of Coal Tars
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie
    Investigation of low-temperature oxidation of brown coal by electron paramagnetic resonance and infrared spectroscopy
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Meteorit z Měsíce - Dar al Gani 400
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Minerály skupiny zippeitu
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Molecular structure of the uranyl mineral zippeite - An XRD, SEM and Raman spectroscopic study
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Nováčekit a metanováčekit, minerály nesoucí jméno profesora Radima Nováčka, jedné z mnoha obětí nacismu
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    OH defects in cassiterite
    On the crystal-chemistry of a near-endmember triplite, Mn2+2(PO4)F, from the Codera Valley (Sondrio Province, Central Alps, Italy)
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gasa proneness
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2)
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
    Řešení vibračního problému v mineralogii
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
    Shock-induced phenomena in limestones in the quarry near Ronheim, the Ries Crater, Germany
    Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect
    Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
    Structural study of acid-treated smectites by IR spectroscopy
    Succinite and some other fossil resins in Poland and Europe (deposits, finds, features and differences in IRS)
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    To the infrared spectrum of haynesite, a hydrated uranyl selenite, and its comparison with other uranyl selenites
    To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
    Traces of structural H2O molecules in baryte
    Two remarkable Czech minerals from the collections of Natural Science Museum of the Ilmen State Reserve (South Ural, Russia)
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Urinary calculi analysis by means of infrared spectrometry and FTIR spectrometry
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vandenbrandeite, CuUO2(OH)4: Thermal analysis and infrared spectrum
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    Vibrational spectra of kladnoite, natural analogue of phthalimide C6H4(CO)2NH
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů
    Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu
    Water traces and chemistry of cassiterites
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu