Record details

Subject heading
    spektrometrie fluorescenční
Article
    Milion let jezera
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů