Record details

Subject heading
    spektrometry
Article
    Assessment of maximum earthquake intensities and design response spectra for localities in Czech Republic
    Calibration of portable gamma-ray spectrometers using facilities in Czechoslovakia and Cuba
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990