Record details

Subject heading
    spektroskopie optická
Article
    Analysis of low concentration of free ferric oxides in clays by Vis diffuse reflectance spectroscopy and voltrammetry
    Cathodoluminiscence microscopy and spectroscopy in applied mineralogy
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Optoakustická spektra minerálů v ultrafialové a viditelné oblasti
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic