Record details

Subject heading
    spinelidy
Article
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Minerals of spinel group from pyrope-bearing gravels of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    The Role of Zinc in Stabilization of Spinel-Bearing Mineral Assemblages - Examples from the Bohemian Massif and NW Namibia
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Spinely
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník