Record details

Subject heading
    srážky atmosférické
Article
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Acidification of two small basins in the Krušné hory Mts.
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Atmospheric Deposition in the Krušné hory Mts. Preliminary Results of Throughfall Measurements
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Characteristics of two small basins in the Šumava Mts. (South Bohemia)
    Chemical changes in acid runoff along its pathway through granitic minicatchment in Stormyra Basin, Sweden
    Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998-2012
    Chemical composition of rain and lysimetric waters from grasslands with different rates of fertilization
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    A comparison of the geochemistry of runoff fr6m small basins receiving or not receiving acid deposition: A trend from Brittany (France) to Bohemia (Czechoslovakia)
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Differences in wet-only and bulk precipitation chemistry at two stations in the Krušné hory Mts.
    Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt
    Distribution of arsenic in snowfall samples Prague, Central Bohemia
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Importance of Runoff Episode for Sulfur Budget in Forested Catchment
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    Input-output budgets measured in a national network of small catchments
    Integrated GIS and Remotely Sensed Data for Input and Runoff Monitoring
    Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Jak pršel fluor, kadmium a zinek
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Karkonoszach w drugiej połowie XX wieku
    Mlynářův Luh Catchment
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL
    Neural network prediction of monthly precipitation: application to summer flood occurrence in two region of Central Europe
    Neživá příroda Krkonoš
    Oblique raindrop impacts
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Organic compounds in rain water
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Předpovídání povodní v České republice
    Quantitative verification of geographical erosion research methods and other application possibilities of small basin field control
    Rates of Weathering and Erosion Derived from Mass Balance in Small Drainage Basins
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Relationship of Sulphate and Nitrate Concentration and pH of Precipitation
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Srážkové trendy na severní Moravě
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
    Tree diversity in the Miocene forests of Western Eurasia
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Usazené srážky na Šumavě
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Voda a poušť
    Vplyv hrabového porastu na kvalitu odtěčených zražkových vod
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Wplyw odpadów atmosferycznych na ksztaltowanie chemizmu wód w obrebie masywu tatrzánskiego
    Zachrání poušť žíznivé?
    Zasoby wodne rzek karkonoskich po śnieżnej zimie 2005-2006 roku
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Zrážkové pomery na Slovensku po oprave systematických chýb meraní atmosférických zrážok