Record details

Subject heading
    stáří absolutní
Article
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part
    Granulites of the Bohemian Massif : a bag with two stories
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    The orthogneisses of the Orlica-Śnieznik dome (West Sudetes, Poland): Sr-Nd isotope characteristics and Rb-Sr geochronology
    Petrology of the Weinsberg granite in the South Bohemian Batholith: New data from the mafic end members
    Polyphase exhumation of the Moldanubian unit s.s. along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Central Bohemian shear zone, Czech Republic) - Evidence from structural, petrological and geochronological data
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Říp, bájná hora předků a soudobá geologie
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série