Record details

Subject heading
    stříbro
Article
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    The crystal structure and compositional range of mckinstryite
    Crystal structure, cation ordering and polytypic character of diaphorite, Pb2Ag3Sb3S8, a PbS-based structure
    Crystal structure of argentopyrite, AgFe2S3, and its relationship with cubanite
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    České muzeum stříbra v Kutné Hoře
    České stříbro po Bílé hoře
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Ekonomika primárních zdrojů stříbra
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    K některým otázkám Václava Štefana
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mineral species from Findley Gulch, Saguache County, Colorado, USA
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Occurrences of gold, copper, vanadium and silver minerals in volcanic rocks of the Permo-Carboniferous Basin in the Krkonoše Mts. piedmont area
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Problémy analytiky systému Ag-Fe-S
    Prubířství a prubířská keramika
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Rare sulfosalts from Vulcano, Aeolian Islands, Italy. V, Selenian heyrovskýite
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    Staré hutnictví stříbra
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Stříbro a jeho minerály
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách
    Způsob vazby Ag v syntetických galenitech