Record details

Subject heading
    stalaktit
Article
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
    Straw stalactites from building constructions