Record details

Subject heading
    standardizace
Article
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Alternativy dělení spodního karbonu
    Certification of measurements in radon problems
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    FOREGS geochemical mapping field manual
    A global radioelement baseline
    Josef E. Hibsch (1852-1940): The standardization of natural stones. Volume 2
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    Kodifikace zkratek minerálů
    Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát
    Maps of seismic zones in recent Czech National Codes
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Model Legend for Groundwater Vulnerability Maps
    Návrh násuvného koaxiálního standardu podle nové metodiky standardizace a kalibrace gama karotáže
    Normalization of the database of regional division of the relief
    Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích
    Nový pohled na standardizaci a kalibraci gama karotáže
    Odnorodnaja magnitudnaja sistema Jevraziatskogo regiona dlja sejsmologičeskoj praktiki
    Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Radon a radonové riziko v České republice
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon reference sites, Czech Republic
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy
    System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Úvodem k 7. konferenci o vltavínech
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Význam metrologické sítě pro kalibraci neutronových metod karotáže