Record details

Subject heading
    stavby dopravní
Article
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun (12-12 Louny)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Magnetic mapping of road-side pollution and correlation with heavy mettals
    Microgravity detection of the chambers caused by a battery breast coal mining
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území
    Železniční stavby