Record details

Subject heading
    stavby vodní
Article
    Břehová linie jezera Most
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    Geológia a dunajské podzemné vody
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geomorphological analysis and genetic relief classification of the inundation area of the Krkavec dam
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Propustnost eluvií skalních hornin
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče
    Straw stalactites from building constructions
    Technologický předvrt ražby úklonného podzemního díla na stavbě hydroelektrárny "Messochora" v Řecku
    Ultrazvuková měření pro přečerpávací hydroelektrárnu Centro Cuba-Caracusey
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Za profesorem Adolfem Paterou
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu