Record details

Subject heading
    stroncium
Article
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Carbon, oxygen and strontium isotope records of Devonian brachiopod shell calcite
    Deciphering the petrogenesis of deeply buried granites: whole-rock geochemical constraints on the origin of largely undepleted felsic granulited from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Geochemical and Sr-Nd isotopic constraints on the genesis of ultrapotassic plutonic rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif
    Geochemical signatures of Variscan eclogites from the Saxonian Erzgebirge, central Europe
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Interaction of Cs, I and Np with granite
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Metamorphic formation of Sr-apatite and Sr-bearing monazite in a high pressure rock from the Bohemian Massif
    Mineral Chemistry and Petrogenesis of Ultramafic Alkaline Lamprophyre Dyke from the Klunst Quarry in Ebersbach (Lusatia, Germany)
    Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    The orthogneisses of the Orlica-Śnieznik dome (West Sudetes, Poland): Sr-Nd isotope characteristics and Rb-Sr geochronology
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Sr Isotopic Composition of Mantle Peridotite Xenoliths from the Erzgebirge: Evidence for Ancient Mantle Metasomatism?
    Sr isotopic evidence for ancient mantle metasomatism recorded in mantle peridotite xenoliths from the Erzgebirge
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Strontium Chemostratigraphy of Carbonate Sediments - Pilot Study of Silurian and Devonian Brachiopods from the Prague Basin
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Transition elements in tabulate coral skeletons : seawater vs. sediment
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT