Record details

Subject heading
    struktura ringová
Article
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Bohemia kratero
    Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową?
    Český kráter
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály