Record details

Subject heading
    studie surovinová
Article
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Baníctvo v Norsku
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Budoucnost přírodního uranu
    Ehem. Tschechoslovakei/Former Czechoslovakia. Part I : Europe and Asia
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologie a nerostné suroviny Angoly
    Geologie a nerostné suroviny republiky Gabun
    Hnědé uhlí v energetickém hospodářství Německa
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Manganová ruda v Jihoafrické republice (JAR)
    The Mineral Industry of Czech Republic: International 1996
    Minerály sillimanitové skupiny
    Některé údaje k surovinové bilanci České republiky v letech 1980-1990
    Nerostné zdroje Mongolska a jejich využívání
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Significance of Industrial Minerals and Rocks in the Czech Republic as Influence by Economical Changes
    Slída - významný průmyslový minerál
    Some mineral resources in Nicaragua
    Středočeské tmavé ušlechtilé kameny
    Surovinové zdroje Jihoafrické republiky
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice
    Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Žula v dolnovltavském údolí u Klecan (12-24 Praha)