Record details

Subject heading
    stupeň mineralizace
Article
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Próba identyfikacji pokladów wegla w dolnošlaskim zaglebiu weglowym na podstawie diagramow krzywych facjalnych
    Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Výstižnost ukazatelů stupně prouhelnění na základě parametrických testů