Record details

Subject heading
    sulfidy a sulfosoli
Article
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian
    Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
    Bacterial extraction of sulphur from preleached chalkopyrite
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Beitrag zur Erkenntnis der Pb-Sulfoantimonaten (III)
    Beitrag zur Mineralogie der Jamesoniten
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Black slates - A source of acid drainage at the Halifax International Airport, Nova Scotia, Canada
    Boulangerit z Bučníku (jv. od Uh. Brodu)
    Bournonite from Krásná Hora
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    Chemical composition of zinckenite from Boněnov, Western Bohemia
    Contribution on to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts.
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
    Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
    Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Fe-disulphides in the brown coal of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    The germanium-lead-sulfur-oxygen system and related minerals
    Gersdorffite in the Orthopyroxene Minette from Brloh, Southern Bohemia, Czechoslovakia
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Isotopic composition of sulphidic sulphur in the graphite deposits of the Bohemian Massif
    Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Krupkait z Bohutína u Příbrami
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Kurovické vápence
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Lokalita Jedová hora (Dědova hora) u Komárova, 536 m.n.m.
    Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Makovickyite, Ag1.5Bi5.5S9, from Baita Bihorului, Romania: The 4P natural mineral member of the pavonite series
    Marine ecosystems based on chemoautotrophic and methylotrophic bacteria as possible refuge for living fossils
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    Millerit - nový minerál z Prachovic
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Die Mineralien der Skarn-Lagerstätte Měděnec (Kupferberg) im Erzgebirge/ČSFR
    Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Mineralogy and geochemistry od submarine massive sulphides from the East Pacific Rise area
    Mineralogy of Cu-W-Ag veins at Sisson Brook, New Brunswick, Canada
    Mineralogy, trace element- and sulphur isotope- geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Minerály stříbra březohorského ložiska
    Minerály světové lokality Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    The Mo-Se-S and the Mo-Te-S systems
    Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal
    Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    On the detailed magnetostratigraphy of greigite(-smythite) mineralization, Sokolov Brown-Coal Basin, Bohemia
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    Paleozoický vulkanismus a stratiformní mineralizace silesika
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    The Pb-Sn-Te-S system and its geological applications
    Polymetalická mineralizace v podloží karbonu na dole Slaný (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Rézbányite discredited
    Rézbányite from Ocna de fier (Vaskoe) : A mixture of bismuthinite derivatives and cosalite
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Sekundární mineralizace březohorského revíru
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    Stanín z ložiska Slovinky
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
    Sulfidická mineralizácia na mastencovo-magnezitovom ložisku Mútnik pri Hnúšti
    Sulfoantimonate (III) von der Lokalität Baeita, Sozialistische Republik Rumänien
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
    Sulphidic mineralization in the Polička crystalline complex: a discussion of the sediment-hosted type mineralization
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Supergene alteration of sulfides, III. Corrosion of sulfides in galvanic contact
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
    Tennantit z Měděnce a Michalových Hor
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Thermometry of arsenopyrite-pyrite mineralization in the Dúbrava antimony deposit (Western Carpathians)
    Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Variscan and Post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif
    Výskyt sulfidické mineralizace v poličském krystaliniku u Sedliště ssv. od Jimramova (24-11 Nové Město na Moravě)
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Známé alpské naleziště minerálů Lengenbach
    Zoubekite, (AgPb4Sb4S10), from Cioclovina shear-zone mineralization, Romania