Record details

Subject heading
    sulfosoli
Article
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    Crystal structure, cation ordering and polytypic character of diaphorite, Pb2Ag3Sb3S8, a PbS-based structure
    Crystal structure of a synthetic tin-selenium representative of the cylindrite structure type
    Crystal structure of natural orthorhombic Ag0,71Pb1,52Bi1,32Sb1,45S6, a lillianite homologue with N = 4; comparison with gustavite
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Diaforit z Březových Hor
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    Exploratory studies of element substitutions in synthetic tetrahedrite. Part II, Selenium and tellurium as anions in Zn-Fe tetrahedrites
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Interpretation of selected structures of the bismuthinite - aikinite series as commensurately modulated structures
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Minerální fáze v systému As-S
    Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra I: ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled mineralogie antimonu
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Rare sulfosalts from Vulcano, Aeolian Islands, Italy. V, Selenian heyrovskýite
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    Study of isotopes and palaeofluids: The distribution of carbon, oxygen and sulphur isotopes in rocks and ore deposits of the Teplá-Barrandian unit and the moldanubian zone
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika