Record details

Subject heading
    suroviny keramické
Article
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Application of clay mineralogy in ceramic practice
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Clay testing for their use in the ceramic insulating materials
    Clayey alteration products of porphyroides from the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Hydrothermal synthesis of pyrophyllite and some of its properties
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy
    Kvalita a možnosti využití fonolitů
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    The magnetic and pore fabrics of extruded and pressed ceramic models
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mineralogical, chemical and technological characterization of kaolinitic sands from deposit Vyšný Petrovec (South Slovakia)
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Nerostné suroviny
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Petroarcheologický výzkum raně středověké keramiky z Mikulčic-Valů (34-23, Břeclav)
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Phonolite rocks in Northern Bohemia and their deposit investigation
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Polymetalická mineralizácia v centrálnej zóne stratovulkánu Polana
    Pore Fabrics of Ceramic Models Investigated by Magnetic Anisotropy
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Prubířství a prubířská keramika
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Some mineral resources in Nicaragua
    Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu
    Technolithology
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Titan v keramických surovinách
    Use of smectite-zeolite alteration product of rhyolitic ignimbrite from Puertas Viehas (Nicaragua) in the manufacture of tiles
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Zjílovatělé porfyroidy Železných hor