Record details

Subject heading
    suroviny stopových prvků
Article
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR