Record details

Subject heading
    svahy
Article
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Geoacoustic measurement on high artificial slopes
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Landslides in fissured clays on the margin of the anthracolitic system's ramp valley
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Remarks to prediction and monitoring
    Rocks Slopes of the High Tatras Mountains
    Slope optimalization by the apriori integration methods
    Slopes stability of Žilina Water Plant
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků