Record details

Subject heading
    svor
Article
    The acid metavolcanic rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome (Sudetes): their origin and tectono-metamorphic evolution
    Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku
    Al-rich horizon in the Dyleň schist complex near the boundary Saxothuringicum/Moldanubicum
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    Ca-Al mica margarite - its occurrences and metamorphic significance in mica schists from the Kutná Hora Crystalline Complex
    Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Cyrkon jako wskaznik genezy lupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif)
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif) (Erratum)
    Ein metalateritisches Denudations-Niveau als lithologisch und zeitlich korrelierbarer Bezugshorizont in Phylliten, Glimerschieferen und Gneissen des ostbayerischen Grundgebirges
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    Formation and destabilization of the high pressure assemblage garnet-phengite-paragonite (Krušné hory Mountains, Bohemian Massif): The significance of the Tschermak substitution in the metamorphism of pelitic rocks
    Die Forschungsbohrung Rittsteig - Geologischer Rahmen, Geologisches Profil und Geochemie
    Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    High pressure garnetiferous micaschists in the central part of the Krušné hory Mts. - an evidence for fast exhumation of the western margin of the Bohemian Massif
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Kasiterit z Kovářové
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka (11-13 Hazlov)
    Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
    Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová (11-32 Kynžvart)
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Locality No.5 - Pernštejn near Nedvědice : Metamorphosed tourmaline in mica schists - Tourmaline minerals: dravite, schorl
    Long-term landscape evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif: apatite fission-track data from the Erzgebirge (Germany)
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
    Metamorphic evolution of micaschists and gneisses of the northern Bayerische Wald and the Künische Gebirge (Bohemian Massif, Variscan belt)
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    Nový nález kyanitu u Krtova na Táborsku
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Ordovician passive continental margin magmatism in the Central-European Variscides: U-Pb zircon data from the SE part of the Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, SW Poland
    The Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later
    P-T-d Evolution of Marbles and Mica Schists in the Krowiarki Range, the Lądek-Snieznik Metamorphic Unit, West Sudetes
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Polymetamorphic evolution of the Královský Hvozd Unit (W Bohemia, Bohemian Massif)
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice)
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Reconstructing P-T paths during continental collision using multi-stage garnet (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Reconstructing P-T paths from multistage garnets (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    REE, U, Th and K geochemistry of the mica schists (the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians)
    Refolding of a nappe sequence during the D3 deformation
    Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonics
    Sesuvná území v Malé Úpě v Krkonoších
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Slída - významný průmyslový minerál
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Structural and metamorphic patterns of fthe calc-silicate and metapelitic rocks from Vysoká, western Bohemia, and remarks on the Saxothuringicum/ Moldanubicum boundary
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Svojanovské granáty
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza
    Tectonic transport directions in the Izera block (West Sudeten)
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Thermobarometry of the Rittsteig Phyllites
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic
    Timing of ultra-high pressure metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Variations in the transient prograde geothermal gradient from chloritoid-staurolite equilibria:a case study from the Barrovian and Buchan-type domains in the Bohemian Massif
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
    Vodopády Stříbrného potoka
    Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    White mica 40Ar/39Ar ages of Erzgebirge metamorphic rocks: simulating the chronological results by a model Variscan crustal imbrication
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)