Record details

Subject heading
    svratecké krystalinikum
Article
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Assoziation regionalmetamorpher Skarne und Greisen in der Böhmischen Masse
    Complex structural and metamorphic evolution of the Svratka crystalline unit
    Compositional variation in tourmaline from tourmalinite and quartz segregations at Pernštejn near Nedvědice (Svratka Unit, western Moravia, Czech Republic)
    Confirmed Transtensional Slip in the Area of the Svratka Anticline
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of lepidolite pegmatite at Rožná, western Moravia, Czech Republic
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpessional tectonics - Discussion
    The evolution of perpendicular linear fabrics in synkinematically emplaced tourmaline granite (central Moravia - Bohemian Massif)
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
    Kasiterit z Kovářové
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Locality No.2 - Nedvědice : Leucocratic orthogneiss, mica schist layers and fluorite-dominant layer with abundant tourmaline - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.5 - Pernštejn near Nedvědice : Metamorphosed tourmaline in mica schists - Tourmaline minerals: dravite, schorl
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerály nedvědických mramorů
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    The nappe structure in the Svratka dome
    Nedvědice I
    Nedvědice II
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    The northern margin of the core of the Bohemian Massif (processes at boundary of the orogenic root)
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nově odvozená elsonská síť PEP systémů
    Oceanic Crust relics in the continental lithosphere of Czechoslovakia
    Pegmatity s drúzových dutinami západomoravského krystalinika
    Petrologie a strukturní argumenty pro pozdně orogenní extenzi v oblasti Hlinska
    Potassium-bearing, fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších
    Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    Skalní tvary Ždárských vrchů
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Some results of structural research of Svratka Crystalline Unit
    Structural and metamorphic record of exhumation of the thickened lower crust in the hot orogenic root (NE Moldanubian domain, Bohemian Massif)
    Structural evolution and U-Pb zircon dating of tonalite intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: implications for tectonic evolution of the NE part of Variscan orogenic root
    Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
    Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Věžná near Nedvědice
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice)
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps