Record details

Subject heading
    syenit
Article
    338-335 Ma old intrusions in the E Bohemian massif - a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Accessory titanite: an important carrier of zirconium in lamprophyres
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    Červené žuly na Milínsku
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Emplacement of Syenite Intrusion into Transtensional Pull-Apart Domain: Structural Evidences and Magnetic Fabric of the Jihlava Pluton, Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Geochemical Comparison of the Subvolcanic Appinite Suite of the British Caledonides and the Durbachite Suite of the Central European Hercynides: Evidence for Associated Shoshonitic and Granitic Magmatism
    Geochemistry of the Býčkovice monzosyenitic body, České Středohoří Mts., Czechoslovakia
    Das geologische Peilsteiner Fenster mit dem ältesten Gesteinskomplex des südwestlichen Moldanubikums
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    A highly radioactive syenite from the Moldanubian zone (western Moravia)
    Klodzko-Zloty Stok and Niemcza Zone granitoids - a shallow level intrusion of durbachites on the Rhenohercynian Zone
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky
    Lejkokratovyje magmatičeskije rasplavy s predeľnymi koncentracijami ftora: eksperiment i prirodnyje otnošenija
    Locality No.8: Myšenec near Protivín, durbachites of the Central Bohemian Pluton, and a barren pegmatite with giant schorl crystals (natural reserve)
    Locality No.9: Tábor - Klokoty, durbachites of the Tábor massif, and merismitic migmatite, so called "garnet rock"
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Minulost a současnost chibinského alkalického masívu
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    Niemcza Zone Granitoids - Durbachites in the Sudetes
    The patterns of enrichment in felsic pegmatites ultimately depend on tectonic setting
    Pericline twinning as a criterion of the albite origin in syenite and granite of the Altenberg tin deposit (Erzgebirge)
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
    Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Structural and metamorphic record of exhumation of the thickened lower crust in the hot orogenic root (NE Moldanubian domain, Bohemian Massif)
    Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
    The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons
    Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe
    Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic)
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Třebíčský durbachitový masiv
    Two distinct mantle sources of Hercynian magmas intruding the Moldanubian unit, Bohemian Massif, Czech Republic
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice)
    Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model