Record details

Subject heading
    symplektit
Article
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Evidence of VHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    High-pressure granulites: formation, recovery of peak conditions and implications for tectonics
    Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    A vestige of very high-pressure (ca 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic