Record details

Subject heading
    systém GPS
Article
    3D monitoring of the selected active tectonic structures in Poland, Italy and Greece
    10 years monitoring of Sněžník Massif - changes in Czech part of the network
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
    Combination of different space geodesy techniques for EOP and terrestrial reference frame determination
    Combining GPS and VLBI measurements of celestial motion of the Earth´s spin axis and universal time
    Comment on the "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová (Stud. Geophys. Geod., 53(2009), 329-341)
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - effects of extreme meteorological conditions
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Geo-kinematics of Central and South-East Europe resulting from combination of various regional GPS velocity fields
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geodynamic GPS network "Karkonosze" - preliminary results of the Campaign 2001
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geodynamic network Karkonosze results of the 2001 and 2002 Campaigns
    Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
    Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and Karkonosze foreland
    Geodynamical investigations in the local network Śnieżnik Kłodzki
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    IERS and its importance for global geodynamics
    Impact of some site dependent factors on GPS displacement monitoring
    Impact of Sumatra 2004 earthquake on geodynamic station GOPE (Czech Republic)
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Implementation of the Vondrak's smoothing in the combination of results of different space geodesy techniques
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Local geodynamic network Karkonosze - the results of three years of measurements and first interpretation
    Long-term positional monitoring of station VYHL of the Sněžník Network
    Long-term variations in the second sectorial stokes harmonics on the basis of TOPEX/POSEIDON altimetry between 1993 and 2000
    Mapová dokumentace Amatérské jeskyně
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Monitoring of permanent GPS stations at the Sudety Mountains
    Movement tendencies in the Moravia region: kinematical model
    New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    On GPS heighting in local networks
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Pyramids and ceremonial centers in Mesoamerica: were they oriented using a magnetic compass?
    The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
    Quasigeoids for the territory of the Czech Republic
    Recent crustal mobility of the Upper Nysa Klodzka Graben, SW Poland
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Recent local geodynamics in the central part of the Stołowe Mts.
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regional geodynamic network "West Sudeten" a westward wide-ranging extension of present "East Sudeten" network
    Relation of surface movements in West Bohemia to earthquake swarms
    Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
    Reply to comment of T. Fischer and J. Horálek on "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová
    Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Results of the geodynamic investigations in the Stołowe Mts. research area
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Simultaneous determination of Earth orientation parameters and station coordinates from combination of results of different observation techniques
    Testing global geopotential models through comparison of a local quasi-geoid model with GPS/leveling data
    To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network
    Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    The use of permanent and epoch GPS coordinate time series in geodynamic investigations of Sudetes area - proposal of a new approch
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Zemské bloky se pohybují i u nás