Record details

Subject heading
    těžba loužením
Article
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Critical review of acid in situ leach uranium mining. 2., Soviet Block and Asia
    Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Editorial
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Induction log in the remedy after the uranium exploatation in Northern Bohemia
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Uranium mining and hydrogeology in the north Bohemian Cretaceous area
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Útlum těžby uranu v České republice
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848)