Record details

Subject heading
    třebíčský pluton
Article
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Biotity třebíčského plutonu
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Chalcedon z Hostákova u Třebíče
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
    A highly radioactive syenite from the Moldanubian zone (western Moravia)
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Mid-Crustal Emplacement of the Třebíč Durbachite: a Result of Interplay between Compressional and Wrench Tectonics due to Block Rotations
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Otraženije osobennostej geochimičeskoj evoljucii varisskogo granitoidnogo magmatizma v metallogenii Bogemskogo massiva
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Třebíčský durbachitový masiv
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zoned REE-enriched dravite from a granitic pegmatite in Forshammar, Bergslagen province, Sweden: an EMPA, XRD and LA-ICP-MS Study
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps